FORMULAR ZA KONTAKT

O mnogim stvarima je bolje razgovarati direktno. Pošaljite nam Vaše podatke zajedno sa zahtevom ili pitanjem i mi ćemo Vas kontaktirati.

Poslati podaci će biti procesuirani samo u sfrhu obrade vašeg zahteva. Dodatne informacije vezane za obradu podataka možete pronaći ovde.
HILL International d.o.o.
HILL International d.o.o.

Ruzveltova 45
SER-11000 Beograd

 

+38111 3294 505

hill@hill.rs

Kontakt lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Milena Dramićanin 

tel: +381 11 3294 504

e-mail: privacy@hill.rs