Naš klijent je renomirana organizacija za zaštitu prava svojih korisnika koja ima višedecenijske aktivnosti u zemlji i razgranatu mrežu korisnika usluga. Posvećena je zaštiti intelektualne svojine i prava korisnika, kao i brizi o nacionalnim kulturnim vrednostima. Za potrebe razvoja IT službe, tražimo osobu koja bi se brzo uklopila u specifičnu poslovnu delatnost, zasnovanu na IT tehnologijama, koja se kontinuirano razvija i unapredjuje sa pozicije:

 

SISTEM INŽENJER

 

Zaduženja sistem inženjera pokrivaju održavanje i konstantno unapređivanje celokupnog IT sistema unutar organizacije. Posao uključuje brigu o sigurnosti, licenciranju, nadzor kritičnih resursa i stalno unapređivanjе sistema, kao i brigu o bezbednosti informacija na ključnim resursima. Posao uključuje i aktivno praćenje performansi serverskih sistema, logovanja i identifikaciju bezbednosnih rizika.

Zahtevi:

 • Visoka stručna sprema IT usmerenja
 • Minimum 3 godine iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje mrežnih tehnologija: TCP/IP, NAT, FIREWALL, DNS, PROXY, VPN, DHCP, IP ROUTING
 • Iskustvo u administraciji Firewall-a
 • Odlično poznavanje Microsoft okruženja
 • Iskustvo u radu sa Active Directory sistemom
 • Iskustvo u administriranju Windows i Linux servera
 • Iskustvo u implemetnaciji klaster rešenja
 • Administracija/Konfigurisanje VPN servera
 • Poznavanje virtuelnih tehnologija (MS HyperV)
 • Iskustvo u administraciji MS SQL Servera
 • Poznavanje osnovnih koncepata računarske i informacione sigurnosti
 • Poznavanje kriptografskih alata
 • Poznavanje SQL-a
 • Napredno poznavanje engleskog jezika

 

Prednost će imati kandidati koji imaju:

 • Poznavanje i iskustvo u admiinstraciji Office 365 i konfigurisanju/prilagodjavanu Share point potrebama organizacije
 • Posedovanje Microsoft/PaloAlto i/ili srodnih sličnih sertifikata
 • Iskustvo sa IBM serverskim sistemima
 • Poznavanje osnova GDPR uredbe iz konteksta IT-a ili ISO 27001

 

Ovo je izazovna poslovna prilika u interaktivnom i inovativnom okruženju. Naš klijent Vam nudi priliku da se razvijate i stičete znanje u uspešnoj organizaciji, kao i da svojim radom doprinesete zaštiti prava korisnika i očuvanju kulturnih vrednosti. 

Ako verujete da ste prava osoba za ovu odgovornu poziciju, pošaljite svoju biografiju na našu e-mail adresu, uz zagarantovanu diskreciju.

HILL International, 11 000 Beograd, Ruzveltova 45, tel/fax: 011/3294 500      
E-mail:  prijava@hill.rs