Zlatna selekcija


Proaktivna forma konsaltinga u zapošljavanju

HILL zlatna selekcija Vam pruža konsultanta i uslugu koji čine savršenu vezu između Vas kao kompanije i Vaših potencijalnih zaposlenih. Ovde se fokusiramo na dugoročni rad sa kandidatima visokih potencijala i na njihovo povezivanje sa kompanijama unutar naše razvijene mreže.

 

Često je drugoplasirani kandidat u selekcionom procesu potpuno kvalifikovan za posao, ali nije bio pravi izbor zbog razloga koji imaju više veze sa samom kompanijom nego s kandidatom. Time dolazimo do velikog broja visokokvalifikovanih pojedinaca koje možemo povezati sa drugim kompanijama sa kojima sarađujemo gde će njihove osobine ličnosti ili stil rukovođenja odgovarati u većoj meri.


Nazad na pregled