Projekat inovacije


Ključ budućeg uspeha

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

 

Tako, na primer, mi kažemo:

  • Inovacija se rađa između ljudi.
  • Inovacija zahteva faze usporavanja.
  • Inovacija zahteva novu svesnost.
  • Inovacija zahteva kreativnu tenziju.

 

i: Proces inovacija i svest o oslobađanju može se kreirati i dizajnirati.

Ovu uslugu nudimo u saradnji sa nowhere (www.now-here.com).


Nazad na pregled