Nazad na pregled

Upravljanje promenama

Promena je u vazduhu: kako upravljati promenom kao konstantom u poslovanju

Promena više nije „projekat“ – promena je naš (poslovni) život. Iz ovog razloga fokus nije više na samim promenama organizacionih struktura, procesa i procedura, već na pružanju podrške pojedincima da prihvate promenu kao konstantu i realnost njihovih života. Pojedinci, timovi, pa i cele organizacije poseduju različite sposobnosti podnošenja pritiska, brzine i promenljivih okruženja.

Zbog toga mi uvek targetiramo sva tri nivoa – pojedince, timove i organizacije – istovremeno, i sa posebnim naglaskom na ljude i njihove potrebe. Ovo je mesto na kojem HILLov psihološki pristup stupa na scenu.

Naši eksperti mogu transformisati često bolna iskustva u iznenađujuće prijatna – čak i u vremenima restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih, kada su emocije pojačane. Kada se ljudska bića dovedu u zajedništvo i kada su aktivno podržana u kreiranju nečeg novog, strahovi se smanjuju i nove perspektive omogućavaju rast nove energije.

Fokus na rezultat jeste važan, ali ipak su ljudi ključni faktor uspeha. Mi se staramo da ljudi ponovo počnu da veruju u sebe i svoju budućnost i da zajednički oblikujemo njihov uspeh. 

Organizacioni razvoj, strategija i promena

U poslovnom svetu, stajanje u mestu je isto što i kretanje unazad. HILL moduli organizacionog razvoja, strategije i promene su dizajnirani tako da stvaraju plan po Vašoj meri, koji će Vašu kompaniju usmeriti u još uspešniju budućnost. Čak i najmanje promene mogu biti veoma značajne, a naš zadatak je da Vas podržimo na tom putu fokusirajući se na ljude koji će osigurati da transformacija ne bude samo reč, već da bude prihvaćena od svih članova organizacije i da u potpunosti zaživi.

Projekat inovacije

Ključ budućeg uspeha

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

Rollercoaster

Otvaranje uma: vožnja toboganom do kreativnog uspeha

Jedini način da Vaša kompanija raste jeste da razvija znanja i kreativnost svojih ljudi. Sticanje istančanijeg razumevanja bilo čega neizbežno povlači i da se usudite da kročite u nepoznato. Otvaranje uma za kreativni proces i uranjanje dublje u izazove Vaše kompanije je po mnogo čemu slično vožnji toboganom: Vaše srce kuca snažnije kako se spuštate nagnuti napred pred stazom koju ne vidite pred sobom, ali kada ponovo krenete ka gore, kada steknete novi uvid, osećate se kao da stojite na krovu sveta.

Strateško planiranje

Razvoj strategije: kako da planirate Vaš put ka budućnosti

Jedno je imati ideju gde želite da budete, a drugo je na koji način ćete zapravo stići tamo? Ljudi znaju o budućnosti mnogo više od onoga koliko su svesni.

Upravljanje promenama

Promena je u vazduhu: kako upravljati promenom kao konstantom u poslovanju

Promena više nije „projekat“ – promena je naš (poslovni) život. Iz ovog razloga fokus nije više na samim promenama organizacionih struktura, procesa i procedura, već na pružanju podrške pojedincima da prihvate promenu kao konstantu i realnost njihovih života. Pojedinci, timovi, pa i cele organizacije poseduju različite sposobnosti podnošenja pritiska, brzine i promenljivih okruženja.