Upravljanje promenama


Promena je u vazduhu: kako upravljati promenom kao konstantom u poslovanju

Promena više nije „projekat“ – promena je naš (poslovni) život. Iz ovog razloga fokus nije više na samim promenama organizacionih struktura, procesa i procedura, već na pružanju podrške pojedincima da prihvate promenu kao konstantu i realnost njihovih života. Pojedinci, timovi, pa i cele organizacije poseduju različite sposobnosti podnošenja pritiska, brzine i promenljivih okruženja.

 

Zbog toga mi uvek targetiramo sva tri nivoa – pojedince, timove i organizacije – istovremeno, i sa posebnim naglaskom na ljude i njihove potrebe. Ovo je mesto na kojem HILLov psihološki pristup stupa na scenu.

 

Naši eksperti mogu transformisati često bolna iskustva u iznenađujuće prijatna – čak i u vremenima restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih, kada su emocije pojačane. Kada se ljudska bića dovedu u zajedništvo i kada su aktivno podržana u kreiranju nečeg novog, strahovi se smanjuju i nove perspektive omogućavaju rast nove energije.

 

Fokus na rezultat jeste važan, ali ipak su ljudi ključni faktor uspeha. Mi se staramo da ljudi ponovo počnu da veruju u sebe i svoju budućnost i da zajednički oblikujemo njihov uspeh. 


Nazad na pregled