Individualni koučing


Pronađite svoj lični put uz individualni koučing i feedback

Svi mi imamo svoje snage i slabosti, oblasti koje trebamo da unapredimo da bismo svoju karijeru doveli na naredni nivo, ali njihova identifikacija može biti komplikovana. Sa HILL individualnim koučingom, Vi ili Vaši zaposleni možete dobiti koristan uvid gde se trenutno nalazite, odnosno koji su koraci koji vode u pravcu Vašeg cilja.

 

Individualni koučing je pravljen po meri pojedinca. Zato, ukoliko želite da unapredite liderske sposobnosti pojedinca, naučite zaposlenog kako da bolje komunicira unutar tima, itd. naši eksperti će pomoći u jačanju individualne svesti pojedinca o tome šta je potrebno unaprediti i pružiti mu podršku u razvoju individualnih planova za postizanje većih uspeha.  


Nazad na pregled