Traženje i selekcija kadrova


Ljudi su ti koji određuju uspešnost kompanije

Traženje i selekcija kadrova: Inicijalni brifing

Zajedno sa Vama radimo na pripremi detaljne liste zaduženja za poziciju koja je predmet traženja i kreiramo precizan profil ličnosti koji se od kvalifikovanih kandidata očekuje. Kada postignemo saglasnost oko toga šta je sve potrebno da bi se postigli kompanijski ciljevi i prevazišli izazovi koji se mogu pojaviti, možemo preći na sledeći korak

 

Traženje i selekcija kadrova: Faza traženja

Precizni profil posla koji smo definisali u prethodnoj fazi omogućava nam da krenemo sa traženjem odgovarajućih kandidata za Vašu kompaniju – i, podjednako važno, uz pomoć naših alata možemo da identifikujemo i kandidate koji se iz jednog ili drugog razloga ne uklapaju u profil. Naš humanistički pristup obezbeđuje nam da priđemo pojedincima koji su najkompetentniji za poziciju u Vašoj kompanije uz Vaše minimalno zalaganje.

 

Traženje i selekcija kadrova: Selekcija

U ovom koraku koristimo naš nepristrasni koncept evaluacije, tehnike vođenja intervjua po kompetencama i psihološku procenu kako bismo utvrdili pravi potencijal i stepen uklapanja kandidata koji su prošli kroz prethodnu fazu, izdvajajući najbolje kandidate za Vas. Tokom ovih procesa u redovnoj smo komunikaciji sa Vama, obezbeđujući transparetnost i ispravnost celog procesa.

 

Traženje i selekcija kadrova: Proces odlučivanja

Ovo je korak u kom Vam predstavljamo uži izbor kandidata koje smo odabrali u odnosu na pitanja koja ste postavili i izazove sa kojima se suočava Vaša kompanija. Dok se Vi bliže upoznajete sa kandidatima iz užeg izbora, mi preuzimamo mesto u pozadini, pružajući Vam podršku tokom procesa pregovaranja. Između ostalog, naša podrška podrazumeva i dogovor između Vas i novozaposlenog o najboljim (ne nužno i najvišim) uslovima zaposlenja.

 

Traženje i selekcija kadrova: Onboarding - opciono

Ovaj finalni korak je ključ transformacije novozaposlenog u funkcionalnog člana tima. Mi pomažemo odabranom kandidatu da uhvati korak, upozna se sa procesom rada i drugim članovima tima, kako bi zajedno mogli da nastave u punoj brzini. Kao i prethodna četiri koraka, i ovaj je dizajniran sa ciljem da maksimizuje efikasnost i obezbedi što bolje uklapanje novozaposlenog u poziciju.


Nazad na pregled