Purpose Development Center


Podržite svoj tim i inspirišite njegove članove da daju svoj puni doprinos

Da li ste znali da većina zaposlenih koristi samo 1/16 svojih potencijala? Kao što će kompanija biti jača samo ukoliko raste i ne stagnira, tako će i Vaši zaposleni postizati bolje rezultate ukoliko im pružite mogućnost daljeg razvoja i individualnih doprinosa. Mi smo fokusirani na vezu između svrhe organizacije i pojedinca.

 

Eksperti rade individualno sa Vašim zaposlenima na proceni njihove ličnosti i interesovanja, njihovih ključnih kompetenci i veština, kao i oblasti u kojima se mogu dalje razvijati. Kada kreiramo profile, radimo direktno sa pojedincima na postavljanju temelja budućeg razvoja. U kratkom roku, imaćete tim talentovanih pojedinaca sa jačom motivacijom, koji će povesti kompaniju u pravcu većih visina.


Nazad na pregled