HILL Time Management Check


Efikasno upravljanje vremenom

„Vreme je novac“ kako kaže izreka, a efikasnost Vam omogućava da dobijete više za svoj novac. HILL Time Management Check je dvodimenzionalna online evaluacija koja se fokusira i na efikasnost pojedinačnih izvršilaca, ali i na ukupnu efikasnost radnog mesta.

 

Na osnovu rezultata ćemo dalje raditi sa Vama na optimizaciji ključnih delova Vaše organizacije: odlučivanja, veština delegiranja, postavljanja prioriteta i analitičke procene. Naši eksperti rade sa Vašim zaposlenima na razvoju potencijala za unapređenja i daljem jačanju njihovih ključnih veština. Efektivna evaluacija smanjuje vreme potrebno za efikasan rad Vaše kompanije, uz obezbeđivanje unapređene produktivnosti na svakom nivou Vaše strukture.


Nazad na pregled