METODOLOGIJA

Zašto metodologiji dajemo toliko prostora? Zato što joj verujemo. I zato što nas izdvaja od drugih kompanija na tržištu. Svakako, metodologija sama po sebi nije dovoljna: potrebno je brzo i precizno prodreti u suštinu stvari. Konačno, potrebno je doneti prave odluke koje mogu koštati i vremena i novca. Sate i dane vaših života.

HILL analiza kompetenci

Verujemo da samo intervju nije dovoljan da u potpunosti razumemo pojedinca. Barem ne u ograničenom vremenu. Zbog toga je naša test procedura, HILL analiza kompetenci, integrisana u sve naše procese. Ona nam dozvoljava da damo precizne zaključke o potencijalima skrivenim unutar pojedinca, o najboljem pojedincu za Vaš tim ili o tome koje korake treba preduzeti pre nego što neko napravi sledeći korak u karijeri.

Ne brinite se, mi ne trošimo vreme i novac. Kandidat će proći samo one module koji su relevantni za traženu poziciju. I to može biti na estonskom ili mandarinskom, sa rezultatima na rumunskom. 17 jezika nam omogućava mnogo fleksibilnosti.

Ličnost

Uklapa li se zaista ličnost pojedinca sa zahtevima pozicije? Koristeći 288 izjava, kreiramo studiozan profil i razumevamo ponašanja i raspoloženja pojedinca u različitim životnim situacijama.

Profil sposobnosti

Rešavanje složenih logičkih problema, verbalne sposobnosti ili pamćenje: ko ima prave sposobnosti za određeni izazov? Gde se zaostaje? Mi ćemo vam dati jasne odgovore na ova pitanja.

Profesionalna interesovanja

Individualni karijerni ciljevi su specifičan motivator. Upoznajte bolje sopstvene faktore interesovanja i kreirajte optimalne mogućnosti razvoja. 

Menadžment kompetence

Ne računaju se samo sposobnosti. Stil upravljanja takođe mora biti u skladu sa kulturom kompanije. Mi analiziramo menadžment kompetence, u pogledu znanja i stila, i u saradnji sa vama možemo ciljano da kreiramo plan daljeg razvoja.

Stil prodaje

Ko je idealan za Vaš prodajni tim? Različite situacije i proizvodi zahtevaju različit stil prodaje. Mi ćemo Vam pokazati kako osoba nastupa u svakoj prodajnoj fazi. Ovo Vam omogućava da definišete specifične i ciljane mere daljeg razvoja.

Postignuće i koncentracija

Neprecizan računovođa? Pilot sa problemima u koncentraciji? Dobro je imati mogućnost sagledavanja brzine, tačnosti i stila rada u odnosu na postignuće i koncentraciju pojedinca.

Prilagođeni upitnici

Da li su Vam bitni efikasnost i efektivnost Vaših HR aktivnosti? Pomoći ćemo Vam da napravite pouzdane zaključke o trenutnom stanju Vaše kompanije. Takođe možemo pripremiti upitnike specijalno za Vas koji daju značajne rezultate na osnovu kompetenci i zahteva karakterističnih za Vašu kompaniju.

Naši strukturirani i naučno zasnovani upitnici su kratki i jednostavni, formulisani tako da budu jasni i razumljivi svim zaposlenima u kompaniji. Vaši zaposleni mogu popuniti online ili papir-i-olovka upitnike – u svakom slučaju obradićemo ih veoma brzo. Bez obzira da li je potrebno da kreiramo nove upitnike ili prilagodimo postojeće, u kratkom roku dostavićemo Vam rezultate koji će Vam omogućiti donošenje odluka koje će Vašu kompaniju podići na viši nivo.