Kako da obezbedim da odluke koje donosim u regrutaciji budu najbolje za moju kompaniju?

Najbolji izbor možda nije očigledan na prvi pogled. Dozvolite nam da pronađemo one koji trajno mogu doprineti uspehu Vaše kompanije – objektivno i nepristrasno. 

Traženje i selekcija kadrova

Ljudi su ti koji određuju uspešnost kompanije

Zajedno sa Vama radimo na pripremi detaljne liste zaduženja za poziciju koja je predmet traženja i kreiramo precizan profil ličnosti koji se od kvalifikovanih kandidata očekuje.

Onboarding

Uvedite novog zaposlenog u tim

Onboarding je ključni korak u transformaciji novozaposlenog u funkcionalnog člana tima.